Tạo chế phẩm vi sinh xử lý ammonia trong ao tôm thẻ chân trắng

Công nghệ cho phép phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng xử lý ammonia ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm theo công nghệ biofloc ở mật độ cao, cho tôm tăng trưởng tốt, tỉ lệ sống cao, cải thiện môi trường nước ao nuôi, giảm được 20% lượng thức ăn, FCR 10-15%, mang lại hiệu quả kinh tế cao (tăng 15%).
Scroll