Sản xuất collagen từ vảy cá

Chùm công nghệ sản xuất collagen từ vảy cá được giới thiệu bao gồm: -Quy trình của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho phép chiết xuất collagen từ da và vảy cá, tạo ra 3 loại sản phẩm collagen tinh sạch, dạng bột qua sấy phun và sấy thăng hoa, đảm bảo có các hoạt tính sinh học (kháng ôxy hóa, kháng khuẩn và khả năng tạo nhũ, tạo bọt và hòa tan. Collagen thành phẩm không đắng và không còn mùi cá. -Quy trình đồng bộ sản xuất collagen ở quy mô công nghiệp của Công ty Ventilex B.V - Hà Lan để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến nguồn nước cho sản xuất, cũng như các công đoạn sấy phức tạp, để đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt chuẩn, chất lượng vượt trội hơn collagen chỉ sản xuất bằng sấy tầng sôi thông thường. -Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ cao Champbio giới thiệu quy trình chiết xuất collagen từ vảy cá, cho năng suất chiết xuất protein cao hơn 2-3 lần so với thông thường. Hiệu suất chiết suất collagen (loại 1) từ 14-70% theo khối lượng khô, khả năng giữ nước từ 320-410%, nhiệt độ biến tính 39oC.
Scroll