Giải pháp xác thực hàng hóa ID Logiq

Được xây dựng trên nền tảng blockchain, IDLogiq hỗ trợ nhận diện sản phẩm, cung cấp thông tin và chứng thực sản phẩm nhằm bảo vệ mạng lưới chuỗi cung ứng và người tiêu dùng.
Công ty Cổ phần Grand Aster
Scroll