Bảo quản hoa cắt cành bằng nano bạc

Giá trị thương phẩm bình quân của 1 hecta trồng hoa tại Việt Nam đạt 550 triệu đồng/năm, gấp 5-6 lần trồng các loại nông sản khác, mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho người trồng hoa. Việc bảo quản hoa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng của hoa, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Giải pháp bảo quản hoa cắt cành cho phép gia tăng tuổi thọ, tăng giá trị thương phẩm của hoa, phục vụ tốt cho các nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
Ts. Trần Thị Ngọc Lan
Scroll