Hệ thống pipet đa kênh tự động VOYAGER

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 132 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất

Ứng dụng:

Sàng lọc các hợp chất (chuyển hợp chất từ tube 1.5 sang đĩa vi giếng hoặc ngược lại)

Thử nghiệm xác định kiểu gen bằng PCR (nạp mẫu lên gel)

Thử nghiệm qPCR (chuyển từ tube 1.5 sang các ống phản ứng)

Cấy chuyền tế bào (thao tác giữa các loại đĩa cấy)

 • Pipette VOYAGER có đủ các loại 4 kênh, 6 , 8 hoặc 12 kênh; cho phép mở rộng khoảng cách giữa các tip từ 4.5 mm đến 33 mm. Giúp cho pipette có thể thao tác trên nhiều loại vật chứa phòng thí nghiệm như đĩa vi giếng, kệ đựng tube hoặc gel agarose. Pipette VOYAGER là một sự lựa chọn lý tưởng cho đa dạng các ứng dụng nghiên cứu gene, protein và nuôi cấy tế bào.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Thời gian chạy: khoảng 3000 chu kỳ cho pipette đơn kênh và 1500 cho pipette đa kênh

  Số kênh pipette: đơn kênh, 4, 6, 8, 12 hoặc 16 kênh

  Tốc độ pipette: 10 bước, điều chỉnh trong đơn vị ul/s

  Công nghệ pipette: Hút khí

  Tương tác: bánh răng chạm và màn hình màu

  Số kênh

  Số đặt hàng

  Khoảng thể tích (µL)

  Độ tăng thể tích (µL)

  Thể tích thử nghiệm (µL)

  Độ đúng (±%)

  Độ chính xác (≤%)

  Khoảng cách tip thay đổi (mm)

  4

  4743

  10-300

  0.5

  30
  150
  300

  4.00
  2.00
  1.60

  1.20
  0.60
  0.35

  9.0 - 33.0

  4744

  50-1250

  1

  125
  625
  1250

  6.00
  2.40
  1.20

  1.10
  0.50
  0.30

  9.0 - 33.0

  6

  4763

  10-300

  0.5

  30
  150
  300

  4.00
  2.00
  1.60

  1.20
  0.60
  0.35

  9.0 - 19.8

  4764

  50-1250

  1

  125
  625
  1250

  6.00
  2.40
  1.20

  1.10
  0.50
  0.30

  9.0 - 19.8

  8

  4721

  0.5 - 12.5

  0.01

  1.25
  6.25
  12.5

  10.00
  4.00
  2.00

  6.00
  1.60
  0.80

  4.5 - 14.0

  4726

  2.0 - 50.0

  0.05

  5
  25
  50

  5.00
  2.50
  1.50

  2.50
  0.60
  0.40

  4.5 - 14.0

  4722

  5 - 125

  0.1

  12.5
  62.5
  125

  3.75
  2.50
  1.60

  1.50
  0.70
  0.35

  4.5 - 14.0

  4723

  10 - 300

  0.5

  30
  150
  300

  4.00
  2.00
  1.60

  1.20
  0.60
  0.35

  9.0 - 14.0

  4724

  50 - 1250

  1

  125
  625
  1250

  6.00
  2.40
  1.20

  1.10
  0.50
  0.30

  9.0 - 14.0

  12

  4731

  0.5 - 12.5

  0.01

  1.25
  6.25
  12.5

  10.00
  4.00
  2.00

  6.00
  1.60
  0.80

  4.5 - 9.0

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • Có thể điều chỉnh được khoảng cách giữa các tip

  Tiết kiệm thời gian thao tác

  Công nghệ GripTips giúp đầu tip đảm bảo gắn chặt vào pipette

  Màn hình tương tác trực quang với người sử dụng

  Scroll