Quy trình sản xuất thịt heo an toàn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 49
Liên hệ: Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM
Địa chỉ: 79 Trương Định, P. Bến Thành , Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 38 250 602
Email: sangiaodichcongnghe@cesti.gov.vn
Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH &CN TP.HCM
 • -Quy trình sản xuất thịt heo an toàn không sử dụng chất kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi.
  -Áp dụng quy trình sẽ đảm bảo chất lượng thịt heo và sức khoẻ cho cộng đồng.

 • HÌNH THỨC HỢP TÁC
 • (Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)

  -      Theo dõi và tiếp tục hỗ trợ một số cơ sở chăn nuôi đang áp dụng quy trình.
  - Tìm kiếm các cơ sở chăn nuôi để chuyển giao.
  - Phối hợp cùng Sở ngành phổ biến nhân rộng.  Scroll