Thành viên tích cực

maihuong - Hỏi 94

thn83 - Hỏi 12

nkquang - Hỏi 8

TRANTHIET - Hỏi 8

CÔNG TY ROTEC VN - Hỏi 7

chicuctdc - Trả lời 39

maihuong - Trả lời 35

nguyenhongkhoa - Trả lời 29

maymay - Trả lời 22

ttcnsh.snn@tphcm.gov.vn - Trả lời 21

Sử dụng thiết bị thanh toán nhanh bằng thẻ (POS) hoặc Camera chụp ảnh màn hình kết quả đo (số tiền, số lít, đơn giá) của cột đo xăng dầu nhằm phục vụ việc lập hóa đơn điện tử

23 lượt xem 3 lượt thích

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu sử dụng thiết bị thanh toán nhanh bằng thẻ (POS) hoặc Camera chụp ảnh màn hình kết quả đo (số tiền, số lít, đơn giá) của cột đo xăng dầu nhằm phục vụ việc lập hóa đơn điện tử, trong trường hợp này có phù hợp theo quy định của pháp luật về đo lường không?

Người đăng tin: TRANTHIET - 27/5/2024

Trạng thái: Mở   |  

PHIẾU YÊU CẦU SẢN PHẨM KHÁC

Scroll