Thành viên tích cực

maihuong - Hỏi 93

thn83 - Hỏi 12

nkquang - Hỏi 8

CÔNG TY ROTEC VN - Hỏi 7

thanhloan - Hỏi 7

maihuong - Trả lời 35

nguyenhongkhoa - Trả lời 29

chicuctdc - Trả lời 27

maymay - Trả lời 22

ttcnsh.snn@tphcm.gov.vn - Trả lời 21

Thắc mắc về Chương trình so sánh liên phòng về đo lường

107 lượt xem 3 lượt thích

Chương trình so sánh liên phòng về đo lường của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành có nội dung thuộc Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 không? Khi tham gia chương trình so sánh liên phòng thì có được nhà nước hỗ trợ kinh phí?

Người đăng tin: nkquang - 28/9/2023

Trạng thái: Mở   |  
Scroll