Thành viên tích cực

maihuong - Hỏi 94

thn83 - Hỏi 12

nkquang - Hỏi 8

TRANTHIET - Hỏi 8

CÔNG TY ROTEC VN - Hỏi 7

chicuctdc - Trả lời 39

maihuong - Trả lời 35

nguyenhongkhoa - Trả lời 29

maymay - Trả lời 22

ttcnsh.snn@tphcm.gov.vn - Trả lời 21

[Thảo luận] Hướng dẫn công bố thực phẩm

219 lượt xem 1 lượt thích

Chúng tôi có nhập khẩu thực phẩm muốn công bố thực phẩm, có thể hướng dẫn việc dịch nhãn sản phẩm và các tài liệu chứng minh và nội dung xét nghiệm để làm hồ sơ tự công bố thực phẩm

Người đăng tin: thn83 - 13/6/2023

Trạng thái: Mở   |  

PHIẾU YÊU CẦU SẢN PHẨM KHÁC

Scroll