Phạm Hoàng Yến

( 143 đánh giá ) 1709
Địa chỉ thường trú: Công ty TNHH SHCN Sao Bắc Đẩu
Ngày sinh: 1982
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Công ty TNHH SHCN Sao Bắc Đẩu
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Thuỷ sản

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Sở hữu trí tuệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll