Nguyễn Thị Thu

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 663
Địa chỉ thường trú: PP.61B Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. HCM
Ngày sinh: 1978
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Công ty TNHH Phát triển P&K
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng phòng

  • Lâm nghiệp

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Nông sản.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll