Nguyễn Thị Lệ Hà

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 886
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1986
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ
Chức vụ/ Chức danh:

  • Lâm nghiệp

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  -Chủ trì đề tài - Nghiên cứu nhân giống về tính cây vàng đắng (Coscinium fenestratum) bằng phương pháp in vitro (2013 -2015)
  -Tham gia đế tài - Nghiên cứu nhân giống cây lan kim tuyến in vitro Anoectochilus setaceus Blum (2015-2016)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll