Nguyễn Du Sanh

( 283 đánh giá ) 2892
Địa chỉ thường trú: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Ngày sinh: 1955
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Phó giáo sư; Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:

  • Công nghệ Nano

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll