Huỳnh Kỳ Phương Hạ

( 283 đánh giá ) 2751
Địa chỉ thường trú: Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
Ngày sinh: 1974
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGs.Ts.
Cơ quan công tác:Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Công nghệ Nano

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Chủ trì 12 đề tài các cấp từ 2008 đến nay

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll