Hoàng Trọng Minh Quân

( 283 đánh giá ) 1888
Địa chỉ thường trú: ĐH KHTN TP.HCM
Ngày sinh: 1991
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sỹ
Cơ quan công tác:ĐH KHTN TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Công nghệ Nano

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  1. Chọn lọc dòng xạ khuẩn có khả năng kiểm soát nấm Corynespora cassiicola gây bệnh trên cây cao su Hevea brasiliensis.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll