Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 2465
Địa chỉ : 59-65 To HIeu, ward HiepTan, District Tan Phu, HCMC
Điện thoại : 0911200302
Fax : 02831698742
Người đại diện : Henry Bùi
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Hóa học
   Công nghệ thực phẩm

 • Phân tích kiểm nghiệm
  Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường
  Tư vấn, đào tạo 

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • SẢN PHẨM
 • Dịch vụ kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc

   

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll