BCOON là dự án giúp di chuyển thông minh hơn và tối ưu hóa di chuyển

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1204
Liên hệ: Trần Vinh Quang
Địa chỉ:
Điện thoại: 01204911308
Email: tranvinhquang.coorin@gmail.com
Tên đơn vị:
 • BCOON là dự án giúp di chuyển thông minh hơn và tối ưu hóa di chuyển. Thông qua 3 đặc tính đặc biệt: 

  1.Mắt thần; 
  2.Di chuyển tối ưu;
  3.Quản lý thông minh. 

 • HÌNH THỨC HỢP TÁC
 • (Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)
  Mong muốn 3 vấn đề sau:

  1.Lấy phản hồi từ khách hàng tiềm năng.
  2.Build team.
  3.Gây được quỹ cho hoạt động tiếp theo của dự án. 

  TÌM KIẾM ĐỐI TÁC  Scroll