Mời đăng ký tham dự Techmart Y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

Sự kiện diễn ra từ ngày 11 - 13/10/2018 tại Sàn Giao dịch Công nghệ – Techmart Daily, tòa nhà 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Tiếp tục triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) phối hợp cùng Hội thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Chợ công nghệ & thiết bị chuyên ngành y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám” (Techmart Y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám). Sự kiện diễn ra từ ngày 11 - 13/10/2018 tại Sàn Giao dịch Công nghệ – Techmart Daily, tòa nhà 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu từ 8giờ00 ngày 11/10/2018. 

 
Sự kiện vào cửa tự do. Quý khách vui lòng điền form đăng ký trực tuyến để tiết kiệm thời gian check-in và nhận kỷ yếu thông tin công nghệ và thiết bị.
Đăng ký tham dự khai mạc tại đây
Đăng ký tham dự hội thảo miễn phí tại đây
Tải kỷ yếu tại đây: Phần 1, phần 2 
  


Techport.vn
Scroll