Chuyên gia tư vấn

PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng

Giám đốc
Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học - ĐH KHTN
Tư vấn:
Y tế và thực phẩm
- Tư vấn công nghệ sinh học phân tử.
- Tư vấn về lựa chọn chủng chủ và cách thức tạo chủng vi sinh vật biểu hiện protein tái tổ hợp.
- Tư vấn sản xuất protein tái tổ hợp ở vi sinh vật.
- Tư vấn về lựa chọn và phát triển phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật.
- Tư vấn ứng dụng của vi sinh vật trong nông nghiệp, thú y, thực phẩm và môi trường.

PGS. TS Trần Hoàng Dũng

Viện trưởng
Viện nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ (IRT) , Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh
Tư vấn:
Y tế và nông nghiệp
- Tư vấn công nghệ sinh học, vi sinh, vi tảo.
- Tư vấn ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.
- Tư vấn ứng dụng hợp chất thiên nhiên trong chăm sóc sức khỏe.
- Tư vấn chính sách phát triển khoa học công nghệ.

PGS.TS Thái Văn Nam

Phó Viện trưởng
Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH Cố vấn kỹ thuật Cty TM-DV-CN Môi trường Khải Thịnh
Tư vấn:
Độc chất môi trường
- Tư vấn hệ thống quản lý môi trường - ISO 14001, đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA).
- Tư vấn đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu sử dụng trong sản xuất nông nghiệp đối với môi trường đất và nước.
- Tư vấn đánh giá ô nhiễm đất, nước và ảnh hưởng đến sức khỏe của người nông dân do sử dụng, phân bón hóa học.
- Tư vấn ứng dụng đánh giá tồn dư Glyphosate trong môi trường và thực phẩm.
- Tư vấn giải pháp điều chế dung dịch diệt muỗi thân thiện môi trường từ tinh dầu sả thu bằng phương pháp vi sóng.
- Tư vấn kỹ thuật xử lý nước, đất ô nhiễm: công nghệ thẩm thấu ngược (RO) xử lý nguồn nước giếng cho ngành sản xuất bún.

Tiến sĩ Trịnh Thị Hương

Giảng viên
Khoa Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Hồ Chí Minh
Tư vấn:
Giải pháp nông nghiệp
- Tư vấn quy trình nuôi cấy mô tế bào thực vật: ứng dụng trong vi nhân giống các loại cây trồng.
- Tư vấn quy trình công nghệ nuôi cấy sinh khối tế bào thực vật thu nhận hợp chất thứ cấp.
- Tư vấn quy trình bảo tồn In-vitro nguồn gen thực vật.
- Tư vấn sinh lý học thực vật: nghiên cứu tác động của ánh sáng đèn led trong sinh trưởng thực vật.
- Tư vấn vai trò của các chất điều hoà sinh trưởng thực vật.
- Thuỷ canh: nghiên cứu trồng một số loại rau ăn lá thông thường trên hệ thống thuỷ canh hồi lưu.

Tiến sĩ Phạm Thị Phương Thùy

Giảng viên
Khoa Công nghệ Sinh học-Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Hồ Chí Minh
Tư vấn:
Môi Trường và thực phẩm
- Tư vấn ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải tổng hợp vật liệu hấp phụ để loại bỏ các hợp chất ô nhiễm.
- Tư vấn ứng dụng công nghệ phân hủy sinh học của các chất ô nhiễm độc hại trong môi trường nước.
- Tư vấn ứng dụng công nghệ và đánh giá hiện trạng kháng kháng sinh trong nước mặt và trong quy trình xử lý nước thải tại các nhà máy,...).
- Tư vấn ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải rắn hữu cơ.
- Tư vấn ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm.
- Tư vấn ứng dụng công nghệ tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong thực phẩm chức năng và bảo quản).

Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

Giảng viên
Khoa Công nghệ môi trường - Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Tư vấn:
Công nghệ môi trường
- Tư vấn quy trình ứng dụng công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn...
- Tư vấn quy trình sản xuất sạch hơn và ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp
- Tư vấn xây dựng và quản lý dự án về bảo vệ môi trường, quy hoạch môi trường,
- Tư vấn quan trắc chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường...

Thạc sĩ Trần Chí Thành

Giảng viên
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tư vấn:
Y Tế - Sức khỏe
- Tư vấn dịch vụ/ quy trình thử nghiệm lâm sàng đối với các chế phẩm sinh học ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người.
- Tư vấn quy trình/ dịch vụ thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả sử dụng của các chế phẩm, các máy móc thiết bị... dùng trong y tế.
- Tư vấn thương mại liên quan y tế (thiết bị, sinh phẩm)
- Tư vấn quy trình sản xuất thực phẩm chức năng, sinh phẩm, thiết bị
- Tư vấn giải pháp nghiên cứu khoa học