Giải pháp theo dõi hệ thống cấp đông trong vận chuyển thủy sản đông lạnh có chức năng cảnh báo qua điện thoại mỗi khi nhiệt độ không đạt chuẩn

698 lượt xem
Trạng thái: Mở   |  

PHIẾU YÊU CẦU SẢN PHẨM KHÁC

Scroll