[13/02/2017] Cần tìm Công nghệ sản xuất tiêu trắng từ tiêu đen (công suất nhỏ từ 100 - 200 Kg/ ngày) và Phương pháp làm mềm vỏ ngoài tiêu đen (dễ bóc tách) bằng vi sinh

627 lượt xem
Trạng thái: Mở   |  

PHIẾU YÊU CẦU SẢN PHẨM KHÁC

Scroll