[06/02/2017] Cần tìm Công nghệ sản xuất rượu khóm; Thiết bị khử andhit; Thiết bị đóng nắp chai; Thiết bị chiết rót rượu vào chai thủy tinh (350ml – 500 ml) và Thiết bị đóng nắp chai bán tự động (nắp nhôm)

627 lượt xem
Trạng thái: Mở   |  

PHIẾU YÊU CẦU SẢN PHẨM KHÁC

Scroll