Yêu cầu: - Khay giấy, lót bạc, chịu nhiệt, dùng làm bánh xuất khẩu - Tìm nhà cung cấp các khay này .

693 lượt xem
Trạng thái: Mở   |  

PHIẾU YÊU CẦU SẢN PHẨM KHÁC

Scroll