YÊU CẦU CÔNG NGHỆ
Vui lòng điền thông tin yêu cầu công nghệ để được tư vấn miễn phí
 
   
 
 

KẾT QUẢ TÌM KIẾM Hướng dẫn

Tìm thấy 9 kết quả.
 • Máy gia nhiệt khô IKA Dry Block Heater 1 Công nghệ và Thiết bị

  Máy gia nhiệt khô IKA dùng để xác định điểm nóng chảy và xác định điểm sôi, phản ứng enzyme, hấp và ứng dụng cho nuôi cấy, xét nghiệm miễn dịch, biến đổi DNA, kiểm tra môi trường nuôi cấy, xét nghiệm đông máu, xác định huyết urê nitơ và hybridizations.
 • Máy gia nhiệt Eco heat FE 14 L/W Công nghệ và Thiết bị

  Các hệ thống thu hồi nhiệt của nước nóng loại FE từ năng lượng nhiệt của khí thải. Xây dựng mô-đun với bộ trao đổi nhiệt có thể tháo rời làm bằng thép không gỉ. Có thể được trang bị bổ sung cho bất kỳ loại máy sấy nào. Các lĩnh vực ứng dụng: - Áp dụng cho tất cả các loại máy sấy khô và máy văng kim định hinh. - Có thể dễ dàng được trang bị bổ sung vào máy của Brückner và các máy khác
 • Máy gia nhiệt Eco heat PE 20 L/L Công nghệ và Thiết bị

  ECO-HEAT PE 20 L / L phù hợp với lượng khí thải lên tới 20.000 và 30.000 m³ / h. Hệ thống được cung cấp với các mô-đun trao đổi nhiệt dòng chéo BRÜCKNER tiện dụng. Có thể được trang bị thêm cho hầu hết các máy sấy và máy căng kim định hình. Lĩnh vực ứng dụng: - Áp dụng cho tất cả các loại máy sấy và loại máy căng kim định hình được chuẩn bị cho kết nối khí nóng đầu vào. - Có thể được trang bị bổ sung vào các máy của Brückner và các máy khác
 • Máy gia nhiệt Eco heat PE 15 L/L Công nghệ và Thiết bị

  Hệ thống thu hồi nhiệt này làm nóng khí đầu vào với năng lượng nhiệt của khí thải và có thể được đặt trực tiếp lên phía trên máy căng kim định hình. Có thể được trang bị thêm cho máy sấy cũ. Các lĩnh vực ứng dụng: - Áp dụng cho tất cả các loại máy sấy và máy căng kim định hình được chuẩn bị cho kết nối khí nóng đầu vào. - Có thể được trang bị bổ sung vào các máy của Brückner và các máy khác
 • Máy gia nhiệt Eco heat MT 15 L/L Công nghệ và Thiết bị

  Hệ thống thu hồi nhiệt này làm nóng khí đầu vào với năng lượng nhiệt của khí thải và có thể được đặt trực tiếp lên phía trên máy căng kim định hình. Có thể được trang bị thêm cho máy sấy cũ. Các lĩnh vực ứng dụng: - Áp dụng cho tất cả các loại máy sấy và máy căng kim định hình được chuẩn bị cho kết nối khí nóng đầu vào. - Có thể được trang bị bổ sung vào các máy của Brückner và các máy khác
 • Máy gia nhiệt Eco heat FE 14 L/W Công nghệ và Thiết bị

  Các hệ thống thu hồi nhiệt của nước nóng loại FE từ năng lượng nhiệt của khí thải. Xây dựng mô-đun với bộ trao đổi nhiệt có thể tháo rời làm bằng thép không gỉ. Có thể được trang bị bổ sung cho bất kỳ loại máy sấy nào. Các lĩnh vực ứng dụng: Áp dụng cho tất cả các loại máy sấy khô và máy văng kim định hinh, Có thể dễ dàng được trang bị bổ sung vào máy của Brückner và các máy khác

 • Máy gia nhiệt Eco heat PE 20 L/L Công nghệ và Thiết bị

  ECO-HEAT PE 20 L / L phù hợp với lượng khí thải lên tới 20.000 và 30.000 m³ / h. Hệ thống được cung cấp với các mô-đun trao đổi nhiệt dòng chéo BRÜCKNER tiện dụng. Có thể được trang bị thêm cho hầu hết các máy sấy và máy căng kim định hình. Lĩnh vực ứng dụng: - Áp dụng cho tất cả các loại máy sấy và loại máy căng kim định hình được chuẩn bị cho kết nối khí nóng đầu vào. - Có thể được trang bị bổ sung vào các máy của Brückner và các máy khác.

 • Máy gia nhiệt Eco heat PE 15 L/L Công nghệ và Thiết bị

  Hệ thống thu hồi nhiệt này làm nóng khí đầu vào với năng lượng nhiệt của khí thải và có thể được đặt trực tiếp lên phía trên máy căng kim định hình. Có thể được trang bị thêm cho máy sấy cũ. Các lĩnh vực ứng dụng: Áp dụng cho tất cả các loại máy sấy và máy căng kim định hình được chuẩn bị cho kết nối khí nóng đầu vào, Có thể được trang bị bổ sung vào các máy của Brückner và các máy khác

Scroll