Phan Thị Diệu Mỹ

( 141 đánh giá ) 1726
Địa chỉ thường trú: VPĐD Cục SHTT tại TP. HCM
Ngày sinh: 1985
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:VPĐD Cục SHTT tại TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

    • Sở hữu trí tuệ

    Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

    NHÀ TƯ VẤN KHÁC


    Scroll