Nguyễn Thị Sự

( 143 đánh giá ) 1799
Địa chỉ thường trú: Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ
Ngày sinh: 1974
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ
Chức vụ/ Chức danh:

  • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

    • Sở hữu trí tuệ

    Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

    NHÀ TƯ VẤN KHÁC


    Scroll