Huỳnh Thanh Công

( 141 đánh giá ) 3335
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1977
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS.
Cơ quan công tác:Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:

  • Cơ khí

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Định giá, đánh giá công nghệ
   Sở hữu trí tuệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  -Nghiên cứu sử dụng biogas cho động cơ đốt trong và xe máy (2010 - 2011)
  -Nghiên cứu cải thiện đặc tính phát thải động cơ RV125-2 đáp ứng mức phát thải TIER2 (2011 - 2013)
  -Giải pháp giảm khí thải và tiêu hao nhiên liệu xe máy và đề xuất chu trình thử khí thải cho xe máy - Trường hợp TPHCM (2016 - 2017)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll