Công ty CP Dịch vụ Xã hội mGreen

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 105
Địa chỉ : Số 30, đường 34, phường An Phú, quận 2, TP.HCM
Điện thoại : 0914 479 185
Fax :
Website : https://mgreen.vn/
Người đại diện : Trần Thị Thoa
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Môi trường

 • Doanh nghiệp xã hội mGreen hiện đang triển khai và phát triển Giải pháp mGreen - Ứng dụng Mobile App phân loại rác tại nguồn và thu gom rác tái chế được tích điểm, đổi quà. mGreen hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ Mobile Coaliton Loyalty Program và Tạo giá trị chia sẻ chung (Creating Share Valued) với nguyên tắc 3M = Mobility + Money for All + Multistakeholder.
  Tầm nhìn: mGreen trở thành Đơn vị đi đầu cung cấp giải pháp công nghệ trong hoạt động phân loại chất thải, quản lý thu gom, xử lý chất thải tái chế thông qua Evoucher trên nền tảng Mobile Loyalty Coalition Platform, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh và phát triển bền vững..
  Sứ mệnh: Xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ứng dụng công nghệ số của kỷ nguyên 4.0. Mang tới sự hạnh phúc và hài lòng cho khách hàng & đối tác với triểt lý hợp tác Win - Win.
  Giải pháp tổng thể