[20/01/2016] Cần tìm lò đốt rác thải y tế công suất 20kg/mẻ/ngày. Nguyên liệu đầu vào là chất thải giải phẩu (mô thai)

212 lượt xem
Trạng thái: Mở   |  
Scroll