Thiết bị đo đa chỉ tiêu trong nông nghiệp: độ dẫn điện, độ mặn, chỉ số pH

Hội thảo diễn ra lúc 15h15 ngày 09/5/2019 tại Hội trường tầng 4 - số 79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Nhật Quỳnh - Viện Vật lý TP.HCM

&nbps;

Nguyễn Thị Nhật Quỳnh
Scroll