Hội thảo giới thiệu hệ thống khí trong cơ sở y tế

hệ thống khí y tế đã dần được trang bị trong bệnh viện để nhanh chóng triển khai khi có trường hợp cấp cứu, thay vì nhân viên y tế phải đẩy bình oxy vào phòng
Hội thảo tại "Chợ công nghệ & thiết bị chuyên ngành y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám" (Techmart Y tế 2018)
- Thời gian hội thảo: 9g30-10g30 ngày 13/10/2018
- Chủ đề: Giới thiệu hệ thống khí trong cơ sở y tế
- Trình bày: Ông. Nguyễn Hội, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Việt Mỹ
Quý khách xem thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Việt Mỹ
Scroll