Hội thảo giới thiệu "Công nghệ tuyển khoáng và xử lý chất thải rắn"

Công ty TNHH Nam Nhật sẽ giới thiệu đến các đơn vị công nghệ tuyển khoáng, giải pháp đầu tư nhà máy, thiết bị tuyển khoáng; nhà máy xử lý chất thải rắn cũng như các công nghệ liên quan nhằm xác định hướng đầu tư thông qua những dự án chuyển giao công nghệ thực tế. Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự tham gia của chuyên gia đầu ngành về địa chất và nhà máy sản xuất thiết bị tuyển khoáng đến từ Ukraine.
- Thời gian hội thảo: 9g00-11g30 ngày 27/11/2018
- Trình bày: Công ty TNHH Nam Nhật
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
Công ty TNHH Nam Nhật
Scroll