[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu “Ứng dụng công nghệ sấy tối ưu trong nâng cao giá trị gia tăng nông sản”

Công nghệ sấy của Công ty Cổ phần Máy Nông Nghiệp Santavi đã được nội địa hóa và ứng dụng tại nhiều địa phương trong chế biến đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp và đạt hiệu quả kinh tế theo tiêu chí tiết kiệm – thân thiện – an toàn.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 26/02/2019
- Trình bày: Công ty Cổ phần Máy Nông Nghiệp Santavi
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
Công ty Cổ phần Máy Nông Nghiệp Santavi
Scroll