[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu "Giải pháp quản lý giao việc và đánh giá KPI cho doanh nghiệp"

Giải pháp kết hợp công nghệ AI vào quản trị doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho các nhà quản lý đánh giá khách quan năng lực nhân viên, đo lường hiệu suất của tổ chức.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 15/03/2019
- Trình bày: Công ty TNHH OPUS SOLUTION
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
Công ty TNHH OPUS SOLUTION
Scroll