[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu “Giải pháp quản lý giáo dục URATEK E-LMS trong thời đại công nghệ 4.0”

Áp dụng công nghệ 4.0, URATEK E-LMS tích hợp các chức năng mang tính chuyên môn hóa cao dành cho giáo viên và học sinh.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 26/07/2019
- Trình bày: Công ty TNHH URATEK
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây và tải tài liệu hội thảo tại đây
Công ty TNHH URATEK
Scroll