[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu “Công nghệ xác thực hàng hóa IDLOGIQ”

Được xây dựng trên nền tảng blockchain, IDLogiq hỗ trợ nhận diện sản phẩm, cung cấp thông tin và chứng thực sản phẩm nhằm bảo vệ mạng lưới chuỗi cung ứng và người tiêu dùng.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 05/07/2019
- Trình bày:  
Quý khách tham khảo thông tin chi tiết và tải tài liệu hội thảo tại đây
 
 
Công ty Cổ phần Grand Aster
Scroll