NHÀ TƯ VẤN

 • grid
 • list
 • Kỹ sư - Vũ Văn Cường

  Phó Giám đốc
  Cơ quan: Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Nguyên Khang Garden

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • NCS - Lê Văn Thạch

  Trưởng phòng
  Cơ quan: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ (Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường)

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • Thạc sĩ - Lương Thị Hoa

  Chuyên viên
  Cơ quan: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ (Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường)

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • Kỹ sư - Nguyễn Thị Hằng

  Chuyên viên
  Cơ quan: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ (Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường)

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • Kỹ sư - Phan Văn Kiên

  Chuyên viên
  Cơ quan: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ - Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỷ thuật hệ thống (ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh)

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • Tiến sĩ - Lê Sĩ Ngọc

  Lê Sĩ Ngọc
  Trưởng xưởng chế biến, bảo quản sau thu hoạch và nuôi trồng thủy sản
  Cơ quan: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • Tiến sĩ - Lê Trung Thiên

  Lê Trung Thiên
  Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Thực phẩm
  Cơ quan: Khoa Công nghệ Thực Phẩm - Đại học Nông Lâm

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • Tiến sĩ - Phan Thế Duy

  Phan Thế Duy
  Giảng viên
  Cơ quan: Khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Công nghiệp Thực Phẩm

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • Tiến sĩ - Phạm Văn Tấn

  Phạm Văn Tấn
  Phó Giám đốc
  Cơ quan: Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • PGS.TS. - Nguyễn Huy Bích

  Nguyễn Huy Bích
  Trưởng Khoa Cơ khí công nghệ
  Cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • GS.TS. - Đống Thị Anh Đào

  Đống Thị Anh Đào
  Giảng viên
  Cơ quan: Bộ môn công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • Kỹ sư - Châu Mỹ Nga

  Phụ trách điều hành
  Cơ quan: Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Khoa Thương

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
Nhà tư vấn / trang:
Tổng số 430 nhà tư vấn
 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

 • grid
 • list
Đơn vị tư vấn / trang:
Tổng số 815 đơn vị tư vấn
Scroll