Viện Tế bào gốc

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 126
Địa chỉ : Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 02836361206
Fax : 02836361206
Website : sci.edu.vn
Người đại diện : PGS.TS. Phạm Văn Phúc
Chức vụ/ Chức danh : Viện trưởng


  • Công nghệ sinh học

Chức năng nhiệm vụ chính

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc được thành lập trên cơ sở PTN Sinh học phân tử C, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG TP.HCM.
 
Có chức năng tiếp cận, làm chủ và phát triển các công nghệ cốt lõi của công nghệ tế bào gốc; Nghiên cứu, phát triển sản phẩm tế bào gốc, ...


  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
    Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm

Sản phẩm

Nghiên cứu và Thí nghiệm về Sinh học phân tử; Nuôi cấy tế bào; Phân tích hình ảnh; Vi sinh; Sàn lọc thuốc, ...

SẢN PHẨM

  • grid
  • list
Sản phẩm / trang:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

Scroll