Hội thảo chuyên đề "Giải pháp thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT trong nông nghiệp"

Mô hình nông nghiệp sử dụng phương pháp hồi lưu thủy canh kết hợp hệ thống cảm biến thông báo các chỉ số thông qua smartphone.
- Thời gian hội thảo: 9g00-11g30 ngày 9/11/2018
- Trình bày: Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Kim
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
 
Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Kim
Scroll