[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu “Grac - Ứng dụng công nghệ 4.0 số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán online”

Công nghệ tích hợp dữ liệu lớn (Big Data), Cloud Server với hệ thống dữ liệu tập trung, đa nền tảng và được đồng bộ liên tục, cùng các công cụ phân tích dữ liệu, kết nối các cổng thanh toán. Nhờ đó người dân, chính quyền và đơn vị cung cấp dịch vụ được kết nối với nhau. Chủ nguồn thải có thể thực hiện tất cả các hoạt động này trên app và dữ liệu sẽ được đổ về tài khoản quản lý rác thải của phường hoặc công ty môi trường đô thị.
- Thời gian: Từ 08g30 đến 11g00 - Thứ sáu, ngày 15/09/2023
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây
- Nếu video livestream không hiển thị, vui lòng click vào đây để xem livestream
 
Techport.vn
Scroll