• service

    Chuyên trang Yêu cầu tìm mua được thành lập nhằm mục đích kết nối nhu cầu và nguồn cung công nghệ. Đây là nơi các cá nhân, tổ chức đăng thông tin nhu cầu về công nghệ, thiết bị để doanh nghiệp, viện trường có khả năng đáp ứng dễ dàng tìm kiếm, giao dịch. Quý vị có nhu cầu tìm kiếm máy móc, công nghệ, dây chuyền sản xuất vui lòng liên hệ với Techport để được tiếp nhận yêu cầu.

Scroll