KẾT QUẢ TÌM KIẾM Hướng dẫn

Tìm thấy 12 kết quả.
 • Báo cáo phân tích Tài Sản Trí Tuệ

  NỘI DUNG KHOA HỌC
  - Nguồn số liệu chính thống, khách quan, đảm bảo độ tin cậy để phục vụ tính toán, nghiên cứu của đề tài;
  - Báo cáo khách quan, đảm bảo độ tin cậy để phục vụ tính toán, nghiên cứu của đề tài
  - Thể hiện được phương pháp luận tiếp cận để giải quyết vấn đề, phải có tính logic giữa các nội dung công việc thực hiện trong đề tài.
  - Thể hiện được các kết quả nghiên cứu từ đề tài một các cô đọng, dễ hiểu, các kết luận phải dự trên cơ sở khoa học vững chắc và số liệu, dữ liệu đáng tin cậy.
  - Thể hiện đầy đủ và đúng yêu cầu các kết quả cần đạt được của đề tài.

  TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG
  Khách hàng tiềm năng của sản phẩm đề tài sẽ là các cơ quan quản lý nhà nước, các các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý và khoa học trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, các công ty dịch vụ hàng hải, công ty xăng dầu, các đơn vị tư vấn thiết kế về hạ tầng giao thông thủy cũng sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu từ đề tài cho các hoạt động của họ và các công việc liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu.

  ĐƠN VỊ CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
  Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả về điều kiện tự nhiên, KT XH, môi trường sinh thái, sự cố tràn dầu Tài Sản Trí Tuệ

  NỘI DUNG KHOA HỌC
  - Nguồn số liệu chính thống, khách quan, đảm bảo độ tin cậy để phục vụ tính toán, nghiên cứu của đề tài;
  - Báo cáo khách quan, đảm bảo độ tin cậy để phục vụ tính toán, nghiên cứu của đề tài

  TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG
  Khách hàng tiềm năng của sản phẩm đề tài sẽ là các cơ quan quản lý nhà nước, các các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý và khoa học trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, các công ty dịch vụ hàng hải, công ty xăng dầu, các đơn vị tư vấn thiết kế về hạ tầng giao thông thủy cũng sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu từ đề tài cho các hoạt động của họ và các công việc liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu.

  ĐƠN VỊ CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
  Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ bản đồ nhạy cảm thành phần (đường bờ, tài nguyên sinh vật, và tài nguyên nhân sinh), bản đồ nhạy cảm môi trường ESI và các bản đồ chuyên đề phục vụ ƯPSCTD cho khu vực nghiên cứu Tài Sản Trí Tuệ

  NỘI DUNG KHOA HỌC
  - Bộ bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ
  - Bản đồ vị trí các nguồn tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu;
  - Bản đồ nhạy cảm đường bờ;
  - Bản đồ nhạy cảm tài nguyên sinh vật;
  - Bản đồ nhạy cảm tài nguyên nhân sinh
  - Bản đồ chuyên đề phục vụ ƯPSCTD

  TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG
  Khách hàng tiềm năng của sản phẩm đề tài sẽ là các cơ quan quản lý nhà nước, các các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý và khoa học trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, các công ty dịch vụ hàng hải, công ty xăng dầu, các đơn vị tư vấn thiết kế về hạ tầng giao thông thủy cũng sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu từ đề tài cho các hoạt động của họ và các công việc liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu.

  ĐƠN VỊ CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
  Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, KT XH, môi trường sinh thái, sự cố tràn dầu,… Tài Sản Trí Tuệ

  NỘI DUNG KHOA HỌC
  - Nguồn số liệu chính thống, khách quan, đảm bảo độ tin cậy để phục vụ tính toán, nghiên cứu của đề tài;
  - Báo cáo khách quan, đảm bảo độ tin cậy để phục vụ tính toán, nghiên cứu của đề tài
  - Thể hiện được phương pháp luận tiếp cận để giải quyết vấn đề, phải có tính logic giữa các nội dung công việc thực hiện trong đề tài.
  - Thể hiện được các kết quả nghiên cứu từ đề tài một các cô đọng, dễ hiểu, các kết luận phải dự trên cơ sở khoa học vững chắc và số liệu, dữ liệu đáng tin cậy.
  - Thể hiện đầy đủ và đúng yêu cầu các kết quả cần đạt được của đề tài.

  TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG
  Khách hàng tiềm năng của sản phẩm đề tài sẽ là các cơ quan quản lý nhà nước, các các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý và khoa học trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, các công ty dịch vụ hàng hải, công ty xăng dầu, các đơn vị tư vấn thiết kế về hạ tầng giao thông thủy cũng sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu từ đề tài cho các hoạt động của họ và các công việc liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu.

  ĐƠN VỊ CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
  Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Đàn hạt nhân Landrace (đực 5 con và cái 56 con) và Đàn hạt nhân Yorkshire (đực 5 con và cái 54 con) Tài Sản Trí Tuệ

  NỘI DUNG KHOA HỌC
  - Số con sơ sinh sống là 12,35 con/ổ
  - Số con cai sữa là 12,01 con/ổ
  Đàn hạt nhân Landrace ở thế hệ chọn lọc thứ 2 (54 nái + 5 đực), các chỉ tiêu năng suất:
  - Số con đẻ ra/ổ là 13,67 con
  - Số con sơ sinh sống là 12,45 con/ổ
  - Số con cai sữa là 11,82 con/ổ

  TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG
  Đàn nái ông bà Yorkshire và Landrace đã được chọn lọc kiểu gen ESR, FSHB và kết hợp BLUP đã được chuyển giao ra sản xuất từ tháng 6/2018 tại Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh, kết quả đạt được số con đẻ ra/ổ: 14,9 con; số con sống/ổ: 13,4 con; số cai sữa/ổ: 12,9 con; KL cai sữa/ổ: 72,1 con; chỉ số lứa đẻ: 2,25 lứa/nái/năm; số con cai sữa: 29 con/nái/năm

  ĐƠN VỊ CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
  Trung tâm NC&PT chăn nuôi heo Bình Thắng, Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh
 • GPHI "Hỗn hợp nguyên liệu để chế biến sữa đậu nành bổ sung sữa bột nguyên kem và trực khuẩn có lợi (probiotic)" Tài Sản Trí Tuệ

  NỘI DUNG KHOA HỌC
  Quy trình pha chế được tiến hành qua các bước tóm tắt như sau:
  Bước 1. Xây dựng công thức dựa trên nhu cầu khuyến nghị cho người bệnh trưởng thành. Sử dụng phần mềm Eiyokun để ước lượng thành phần dưỡng chất của công thức sữa và mục tiêu là với 1500 ml đáp ứng đủ nhu cầu.
  Bước 2. Gởi 03 mẫu sữa đến phòng xét nghiệm để phân tích thành phần dưỡng chất.
  Bước 3. So sánh thành phần dưỡng chất của 3 loại sữa với nhu cầu nuôi dưỡng bệnh nhân trưởng thành theo khuyến nghị.
  Bước 4. Điều chỉnh công thức dung dịch sữa pha cho phù hợp với nhu cầu nuôi dưỡng bệnh nhân trưởng thành theo khuyến nghị.

  TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG
  a) Tính khoa học
  - Về tính mới và tính cấp thiết: thị trường có 2 dạng Probiotic là thuốc và dung dịch uống, nhập khẩu từ nước ngoài, tại Việt Nam chưa có sản phẩm tương tự này và chưa được đánh giá tương đương. Nghiên cứu với mong muốn tìm kiếm một nguồn thực phẩm giá rẻ có giá trị sinh học, bổ sung probiotic để nâng cao khả năng miễn dịch và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo bệnh nặng, đáp ứng nhu cầu lớn của người VN.
  - Bệnh nhân được nuôi bằng sữa đậu nành bổ sung sữa bột-probiotic được cải thiện tình trạng dinh dưỡng tốt hơn nhóm chứng.
  - Mức độ cải thiện tình trạng hạ lipid máu của bệnh nhân tốt hơn nhóm được nuôi bằng sữa chuẩn.
  - Sữa đậu nành bổ sung sữa bột - probiotic dung nạp tương đương sữa chuẩn ở bệnh nhân nặng.
  - Đề tài đã được thực hiện 3 phase của chu trình thử nghiệm thuốc/thực phẩm chức năng: (1) phòng thí nghiệm, (2) thử nghiệm trên động vật, (3) trên lâm sàng. Còn phase cuối cùng để có thể sản xuất đại trà. Do đó, có thể nhanh chóng được đưa ra thị trường.
  b) Tính kinh tế:
  - Kết quả có ý nghĩa nhân văn vì nghiên cứu sản phẩm dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo bị bệnh nặng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm dinh dưỡng cho bệnh nhân và có khả năng cạnh tranh so với thị trường hiện nay.
  - Mỗi bệnh viện đều có khoa hồi sức tích cực, những bệnh nhân tại đây đều cần phải được nuôi qua sonde và cần một lượng dinh dưỡng đầy đủ và phù hợp với tình trạng bệnh giúp tăng cường miễn dịch. Nhu cầu sử dụng sản phẩm khá cao đặc biệt với giá thành hạ (thấp hơn gần 50% so với giá thị trường hiện nay).
  - Probiotic chiếm 31% giá thành của sản phẩm. Tuy nhiên khi so sánh giá thành sản phẩm với sữa Ensure nước giá sản phẩm chỉ bằng 21,4%
  c) Hạn chế:
  - Sản phẩm còn sản xuất ở dạng thủ công, cần được sản xuất ở quy mô công nghiệp để có thể sử dụng đại trà trong cộng đồng.

  ĐƠN VỊ CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
  Công ty dược, thực phẩm dinh dưỡng, sữa
 • GPHI "Phương pháp và quy trình thiết kế, chế tạo cực hàn sử dụng vật liệu nhôm thay cho thép cho máy hàn dán bằng siêu âm" Tài Sản Trí Tuệ

  NỘI DUNG KHOA HỌC
  Việc thiết kế chế tạo thiết bị sản xuất túi vải không dệt sử dụng công nghệ siêu âm để hàn dán, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường là một nhu cầu cấp thiết của thị trường. Để có thể thiết kế, chế tạo thành công, một số vấn đề chính mà đề tài cần phải giải quyết như sau:
  - Làm chủ về công nghệ chế tạo siêu âm trong nước và công nghệ dán túi vải không dệt bằng siêu âm.
  - Lựa chọn giải pháp cấu trúc và các module tối ưu về kích thước, công suất tiêu thụ, tính đa dụng, mức nội địa hoá cao và năng suất cho phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam.
  - Xây dựng và triển khai các giải pháp phù hợp cho điều khiển định vị trí dán, phối hợp các động tác cơ khí - tự động hoá để hệ thống đạt chất lượng và năng suất cao."

  TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG
  - Túi vải không dệt đã được chứng minh rất an toàn với môi trường và còn tiến tới pha them phụ gia để có thể tự hủy theo thời gian mong muốn.
  - Góp phần thực hiện chương trình: “Hình thành, phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh về tính mới, về chất lượng và giá thành dựa trên việc khai thác các lợi thế so sánh về nhân lực, tài nguyên và điều kiện tự nhiên của đất nước; tăng cường chuyển giao công nghệ, tiếp thu, làm chủ và ứng dụng công nghệ vào các ngành kinh tế - kỹ thuật, công nghiệp then chốt; nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và tiềm lực công nghệ quốc gia.”
  - Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống sản xuất túi vải không dệt dán bằng siêu âm là một hệ thống ứng dụng điều khiển tự động hóa trong ngành công nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu tiếp tục phát triển với các công đoạn dán quai tự động, in ấn, sẽ tạo thành một hệ thống tự động hoàn chỉnh, có tính sáng tạo của người Việt Nam, nhằm thực hiện nội địa hoá cho ngành công nghiệp sản xuất trong nước. Sản phẩm tạo ra sẽ đem lại nguồn lợi kinh tế trực tiếp cho doanh nghiệp, góp phần quảng bá thương hiệu việt."

  ĐƠN VỊ CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
 • Hệ thống tự động sản xuất túi vải không dệt bằng công nghệ hàn siêu âm Tài Sản Trí Tuệ

  NỘI DUNG KHOA HỌC
  Ứng dụng CN sóng siêu âm để dán túi
  Các loại túi có thể may:
  - Loại 1: Sốc đáy có quai
  - Loại 2: Sốc đáy không có quai, nhưng tay sách bằng lỗ hột xoài
  - Loại 3: Túi cơ bản, không sốc đáy, có quai
  - Loại 4: Túi cơ bản, không sốc đáy, có tay sách bằng lỗ hột xoài

  TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG
  Với dự kiến làm chủ công nghệ về thiết bị công nghệ nguồn hàn dán siêu âm nhóm nghiên cứu sẽ chế tạo được máy có chức năng tương đương (TQ hoặc Ấn Độ )với giá thành khoảng nhỏ hơn 50 % giá của các nước này
  Với mức giá đó thì các đơn vị trong nước sẽ có khả năng đầu tư và phát triển sản xuất túi vải không dệt (theo khảo sát sơ bộ của nhóm nghiên cứu)

  ĐƠN VỊ CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
  Công ty TNHH Amazon
Scroll