Giới Thiệu

TỔNG QUAN
TECHMART CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2020 

Về sự kiện
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, với mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường nhằm hỗ trợ kết nối nghiên cứu và sản xuất, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức “Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Công nghệ sinh học” (Techmart Công nghệ sinh học), diễn ra từ ngày 05-06/11/2020 tại Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM, 79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Techmart chuyên ngành Công nghệ sinh học tập trung trưng bày, giới thiệu các quy trình công nghệ, thiết bị ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, y dược, môi trường… phục vụ nhu cầu nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tham gia Techmart Công nghệ sinh học là các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước. Tại sự kiện các đơn vị tham gia sẽ được bố trí chương trình hội thảo giới thiệu công nghệ (nếu có nhu cầu) và được sắp lịch tư vấn khách hàng tại khu vực kết nối.

Các hoạt động chính tại Techmart Công nghệ sinh học 2020 
             
- Trưng bày và giới thiệu công nghệ & thiết bị
             - Tư vấn chuyên gia
             - Hội thảo trình diễn công nghệ

 
Thông tin sự kiện:
             - Thông cáo báo chí