Thành viên tích cực

maymay - Hỏi 3

trungtamcncao - Hỏi 2

Busmap - Hỏi 1

Cty_Nghi Phú - Hỏi 1

Cty_SayaPack - Hỏi 1

ttcnsh.snn@tphcm.gov.vn - Trả lời 23

maihuong - Trả lời 20

LienHung - Trả lời 17

CtyTTQ - Trả lời 16

duykhanh - Trả lời 16

Xin ý kiến về xin cấp chứng nhận thực hành sản xuất tốt

40 lượt xem 0 lượt thích

Mình đang tham khảo thủ tục quy trình cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc GMP ở đơn vị này https://isocert.org.vn/chung-nhan-gmp. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình.

Người đăng tin: tieuchuan - 23/3/2021

Trạng thái: Mở   |  
Scroll