Thành viên tích cực

maymay - Hỏi 4

Phanvannam - Hỏi 2

tieuchuan - Hỏi 2

totlaire - Hỏi 2

anninhvn - Hỏi 1

ttcnsh.snn@tphcm.gov.vn - Trả lời 23

maihuong - Trả lời 20

LienHung - Trả lời 17

CtyTTQ - Trả lời 16

PhanMyHanh - Trả lời 16

Tieu chuan ISO 22000 FSMS

61 lượt xem 1 lượt thích

ISO 22000 để làm gì?

Những tiêu chuẩn ISO 22000 là HT tiêu chuẩn thế giới về quản lý thực phẩm an toàn trong đó nêu rõ các yêu cầu đối với phải được đáp ứng trong toàn bộ chuỗi cung ứng TP, để đảm bảo tới trong tình trạng hoàn hảo cho khách hàng.

ISO 22000 được tạo ra với mục đích căn bản là đảm bảo an toàn thực phẩm . Song song ấy, gìn giữ người tiêu dùng được cải tạo & niềm tin của họ được củng cố . Tương tự như vậy, những yêu cầu và thông số quản lý tốt được xây dựng & hiệu suất giá thành dài hạn của chuỗi thực phẩm được cải thiện.

Việc một công ty mua lại TC này 1 cách công khai show ra ràng buộc của họ đối với một vấn đề nhạy cảm đối với xã hội & dư luận như vấn đề an ninh lương thực , đặt công ty này vào lợi thế lúc được chọn làm nhà cung cấp.

Đây là chứng chỉ dựa trên một loạt các thực hành hiệu quả đi đầu trong lĩnh vực xử lý TP, hệ thống kiểm soát tích hợp & tăng cường giao tiếp tương tác giữa những bên liên quan.

Trong số các mục đích theo đuổi của tiêu chuẩn - TC này, chúng ta có thể nhấn mạnh: tăng cường thực phẩm an toàn, thúc đẩy cộng tác giữa các ngành nông nghiệp TP, chính phủ quốc gia & các trung tâm xuyên quốc gia, đảm bảo giữ gìn khách hàng & củng cố lòng tin của họ, thiết lập những yêu cầu tham chiếu hay những yếu tố chính đối với HT ATTP & cải tạo hiệu suất chi phí trong toàn bộ chuỗi cung cấp TP.

Phạm vi của ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 được thiết kế để thực hiện trong bất kỳ trung tâm nào miễn là chúng có mối quan hệ nào đó với chuỗi TP , bất kể quy mô, l/vực & vị trí địa lý của chúng.

bằng việc liên quan đến toàn bộ chuỗi cung cấp , ISO 22000 dễ được các tổ chức của nông dân & chủ nông trại, cũng như các trung tâm CB, đóng gói, VC & điểm bán hàng ứng dụng. Tương tự tương tự, chúng mở rộng cho các nhà sản xuất những sản phẩm & dịch vụ phi thực phẩm, chẳng hạn như các nhà cung cấp thiết bị hay vệ sinh.

Cũng như các tiêu chuẩn khác có tính chất và khuôn khổ quốc tế, tất cả những yêu cầu của tiêu chuẩn - TC ISO 22000 là chung để có thể sử dụng cho all các đơn vị hoạt động trong chuỗi cung cấp thực phẩm. Bằng việc này, all các công ty đều có những khả năng mẫu mã & thực hiện một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả, bất kể phạm vi hành động của họ là gì và loại, quy mô và loại hàng hóa.

Lợi ích của việc đạt được ISO 22000

Lấy tiêu chuẩn ISO 22000 ngụ ý hàng loạt các lợi thế cho các trung tâm mà đi vượt ra ngoài uy tín của việc có thể để công nhận những khắc phục một loạt các yêu cầu thực phẩm an toàn, vì chúng cho phép kiểm soát hiệu quả hơn, XĐ thách thức hoặc bảo vệ thương hiệu, trong số nhiều các lợi ích ≠.

Tập hợp các lợi ích cho các doanh nghiệp của TC ISO 22000 trong các lĩnh vực ảnh hưởng khác nhau của nó sẽ là:

- có được lợi thế khó khăn so với các doanh nghiệp hay nhà cung cấp ≠.

- Vì chúng là một tiêu chuẩn thế giới, chúng cho phép hài hòa những tiêu chuẩn và luật hiện giờ ở mỗi quốc gia.

- XĐ nguy cơ.

- kiểm soát trung tâm tốt hơn và có lợi ích nhuận.

- tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề thực hiện các hệ thống cải tiến liên tục.

- ngăn chặn các lỗi về thực phẩm an toàn.

- tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ các quy định luật pháp.

- Khuyến khích giao tiếp & cộng tác giữa tất cả các bên liên quan.

- thiết lập hệ thống quản lý các điều kiện tiên quyết.

- Tiết kiệm chi phí và thời gian sản xuất.

- đào thải hay giảm thiểu việc thu hồi lại các sản phẩm không tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh hoặc hợp vệ sinh.

- Giảm thiểu số lượng khiếu nại của người dùng.

- kết hợp kiểm soát thực phẩm với các tiêu chuẩn ISO ≠ cho các hệ thống kiểm soát, để đáp ứng các thông số chất lượng trong các khía cạnh môi trường hoặc sức khỏe & đáng yên tâm.

- Đáp ứng các yêu cầu của các trung tâm công và tư.

Tiêu chuẩn - TC ISO điển hình với cách tiếp cận trên thực tế & phương hướng kép. Một mặt, giữ gìn và tăng cao niềm tin của người dùng vào 1 quyền căn bản & căn bản, chẳng hạn như luôn được tiêu dùng TP trong điều kiện tối ưu. Và khía cạnh khác liên quan tới việc cải tiến chu trình trong các tổ chức , có được hiệu quả, tính minh bạch, khả năng khó khăn & lợi nhuận.

Người đăng tin: tieuchuan - 11/1/2021

Trạng thái: Mở   |  

PHIẾU YÊU CẦU SẢN PHẨM KHÁC

Scroll