Kính chào quý Sở, hiện nay, Công ty tôi dang sản xuất khoai lang xuất khẩu (sản lượng 2.500 tấn/năm). Trong quá trình sản xuất, có một số phế phẩm khoai lang bị tổn thương vỏ, bị gãy... Công ty chúng tôi dự định dùng nguyên liệu để sản xuất khoai lang sấy dẻo thanh trùng. Kính đề nghị quý cơ quan hỗ trợ chúng tôi đơn vị cung cấp dây chuyền sản xuất này. Trân trọng cảm ơn

75 lượt xem
Trạng thái: Mở   |  

PHIẾU YÊU CẦU SẢN PHẨM KHÁC

Scroll