Võ Thị Chi Mai

( 2 đánh giá ) 312
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1951
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS.
Cơ quan công tác:Trường Đại học Y dược TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:

  • Y học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  -Chủ trì đề tài "Trực khuẩn Gram âm chiếm cứ đường tiêu hóa ở người lành mạnh" (2013 - 2016)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll