Võ Minh Sơn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 357
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1977
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:ThS.
Cơ quan công tác:Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2
Chức vụ/ Chức danh:

  • Thuỷ sản

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  -Phân lập các chưng VK kháng VK gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (2010 - 2013)
  -Nghiên cứu SX giống cá cảnh biển (2015 - 2016)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll