Trịnh Khánh Sơn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 757
Địa chỉ thường trú: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Ngày sinh: 1977
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:


  • Công nghệ thực phẩm


  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

NHÀ TƯ VẤN KHÁC


Scroll