Trần Tuấn Cường

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 248
Địa chỉ thường trú: 12N Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1961
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Công ty TNHH Hưng Thông
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Vật liệu và luyện kim

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tư vấn sản xuất máy móc thiết bị sản xuất trong ngành nhựa, ngành giấy.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll